Pilvi Takala: Riktiga Snövit – Videodagbok

Vem berättar?

Tillämpa projektet One Day on Earth med eleverna (https://www.onedayonearth.org). 

Människor runtom i världen filmade sina liv under en dags tid och skickade materialet via nätet till en arbetsgrupp, som samlade materialet och i efterhand gjorde en film av det. Vem som helst fick delta i projektet.

Ett alternativ är att förverkliga uppgiften som grupparbete där kameran går från en medlem till en annan och alla filmar en viss tid, till exempel endast en minut. Då alla filmat sin andel, kopplar man kameran till en dataskärm eller videoprojektor och tittar tillsammans på materialet i sin helhet. Sedan kan man diskutera om vad var och en av eleverna hade filmat.

Det andra alternativet är att var och en filmar med egen eller lånad kamera 1–3 stunder i sitt liv under en överenskommen dag och visa dem för de andra följande dag. Man kan förena materialen och göra klassens egna “En dag i livet”-film!

Nyckelord: dokumentär, självbiografi, videoinspelning