Pilvi Takala: Riktiga Snövit – Reality-TV om rasten

Vem berättar?

En hurdan dokumentär skulle du göra om rasten i skolan ifall du skulle avbilda den så sanningsenligt som möjligt?

Tänk om du skulle göra dramatiserad reality-TV om rasten? Den traditionella tanken bakom dokumentären är att man skildrar händelserna möjligast autentiskt, dvs. så som de egentligen visar sig framför kameran.

Däremot innehåller reality-TV ofta material som är planerat i förväg. De som blir filmade spelar liksom sig själva. De kan få färdiga repliker, och känslor lyfts oftast fram. Programmet brukar inrymma åtminstone en drama queen, som gör stor affär av varje minsta ting.

Med små barn kan man göra minidokumentärer, som inte editeras i efterhand. Eftersom kameran spelar in dokumentären i en enda tagning, lönar det sig att planera väl vad och hur man ämnar filma och hurdana frågor man ställer till kompisarna. Man kan till exempel filma någon lek, ett spel eller någon som klättrar i klätterställning och be elverna en åt gången framför kameran för att bli intervjuade.

Nyckelord: dokumentär, manusskrivande, reality-TV