Pilvi Takala: Riktiga Snövit – En vanlig måndag för Snövit

Vem berättar?

I Pilvi Takalas verk Riktiga Snövit förvirrar en kvinna som är klädd som Snövit i Disneyland.

Hurdant skulle Snövits liv vara ifall hon istället för sagovärlden bodde till exempel i Tammerfors? Skulle hon ha ett jobb, vilka hobbyer och hurdana drömmar skulle hon ha?

Välj en välkänd, fiktiv figur, som du tycker om och skapa en vardagsversion av den. Hitta på en historia om hur sagofiguren lever i den verkliga världen. Man kan utföra uppgiften genom att diskutera eller filma en liten dokumentär, i form av en serie fotografier eller en radiointervju.

Nyckelord: dokumentär, rollspel