Pekka Sassi: The Dead House (Det döda huset) – Att gå i dur och moll

Det sägs att ljudet utgör halva bilden.

Ni kan undersöka ljudets betydelse i tolkning av bilden genom att spela in en enkel video i en tagning där ni till exempel går tvärs över gården. Det kan vara en person eller hela gruppen som går mot kameran. Denna uppgift kan lätt utföras med iPad. Titta tillsammans på bildmaterialet med olik musik i bakgrunden: heavy metal, lätt popmusik, en ödesdiger symfoni. Ifall man lyssnar på musiken till exempel från en dvd-spelare, slipper man redigera den.

Vad inverkade mest? Hurdana stämningar uppstod då man kombinerade olika bilder och ljud? Varför tolkar man samma bild på olika sätt i olika ljudlandskap?

Nyckelord: atmosfär, ljudberättande


 

Du ser videorna genom att registrera dig som användare och logga in i tjänsten.