Pekka Sassi: A Friend

Pekka Sassi: En vän – Filmers ljud

Vems kultur?

Ljudet inverkar på hurdana känslor filmen förmedlar. Titta på olika filmers trailrar. Trailrarna kan vara både till nya filmer eller gamla, kända klassiker, men välj dem efter några olika genren (som t.ex. komedi, drama, rysare, skräck eller romantik).

Fundera över hur musiken inverkar på trailerns filmberättande. Ni kan till exempel titta på samma trailer både med och utan ljud för att framhäva ljudets betydelse. Av hurdana element består trailerns ljudberättande? Hur förmedlar man vissa stämningar med hjälp av ljud?