Pekka Sassi: A Friend

Pekka Sassi: En vän – Diskussionsväckare

Vems kultur?

I Pekka Sassis flärdfria kortfilm skapar man känslor av det som är främmande, skrämmande, bekant och tryggt. Titta på filmen och fundera över följande:

Hurdana tankar väckte verket?

Hurdana känslor väckte verket?

Hur ändrade verket allteftersom det framskred?

Vad tycker du att verkets namn syftar på?

När var du senast rädd?

Vad hände?

Vad var skrämmande i situationen?

Hur överkom eller skulle du kunna överkomma dina rädslor?

Känner du hos dig själv igen saker som någon annan skulle kunna uppleva som skrämmande?