Pekka Sassi: A Friend (En vän) – Diskussionsväckare

I Pekka Sassis flärdfria kortfilm skapar man känslor av det som är främmande, skrämmande, bekant och tryggt. Titta på filmen och fundera över följande:

  • Hurdana tankar väckte verket?
  • Hurdana känslor väckte verket?
  • Hur ändrade verket allteftersom det framskred?
  • Vad tycker du att verkets namn syftar på?
  • När var du senast rädd?
  • Vad hände?
  • Vad var skrämmande i situationen?
  • Hur överkom eller skulle du kunna överkomma dina rädslor?
  • Känner du hos dig själv igen saker som någon annan skulle kunna uppleva som skrämmande?