Pasi “Sleeping” Myllymäki: Forssa-fenomenet – Trickfilm

Gör trickfilmer!

Få människorna att gå baklänges genom att ändra på videons uppspelningsriktning. I telefonernas och pekplattornas editeringprogram är det ofta möjligt att ändra på videons uppspelningsriktning.

Få en person eller en sak att försvinna ur bilden – som om ni viftat med ett trollspö – genom att stanna videon mitt under inspelningen, ta bort det som ska försvinna, och sedan fortsätta inspelningen. Det är viktigt att kameran eller de andra elementen i filmen inte rör sig då videon är pausad!

Ställ kameran på sidan och klättra på golvet som om det vore en lodrät vägg.

Gör en pixillation eller en stop motion-animation med människor: kör omkring i rummet på stolar! Förverkliga tricket med hjälp av ett animationsprogram på telefon ellet pekplatta. Ställ kameran stabilt på ett bord eller stativ. Ta en bild och flytta stolarna högst en stollängd framåt och ta sedan en ny bild. Repetera många gånger! Animationerna består oftast av 12 bilder per sekund, men i många program kan man vid behov också justera hastigheten. Om det sitter personer på stolarna, lönar det sig för dem att vara helt stilla under tagningarna!

Nyckelord: känslor, specialeffekter, videoinspelning