Pasi “Sleeping” Myllymäki: Forssa-fenomenet – Diskussionsväckare


Vad funderar mannen med huvan på i den experimentella filmen?

Vad tyckte du att var konstigt i filmen? Vad förvånade dig?

Vad har senast förvånat dig? Lista tillsammans sådana saker som har orsakat förvåning eller upplevts som konstiga. Fundera över varför just konstiga eller obekanta saker är häpnadsväckande.

Varför väcker olikhet förvåning? Vad kan man göra ifall någon sak för en själv är ny och främmande?

Nyckelord: diskussionsväckare, känslor, utseende