Outi Sunila: Lento

Outi Sunila: Flygning (Lento)

Vem berättar?

2000 | längd 03:30

I verket Flygning prövar en ung flicka sina vingar. De alltför stora, av lakan gjorda vingarna symboliserar drömmar, stora de också, distanta och svåra att uppnå.Ofta presenteras videokonst på gallerier och museer som installationer. Tittaren kan börja följa med från vilket ställe i videon som helst. Dessa verk har sällan samma struktur som den traditionella filmen med början, mitten och slut. Även detta verk är avsett att visas som en installation.Kameran filmar en flicka, som har gjort vingar åt sig av ett Mumin-lakan. Hon prövar på att flyga genom att hoppa på trampolin. Trampolinen syns dock inte i bilden. Bildens långsamma uppspelning och det hypnotiska trummandet ger verket en meditativ stämning.