Taiteilija Nina Suomisen teos Hyvä meininki

Niina Suominen: Bra grejer – Skrotets nya liv

Hur undersöker jag?

Skrotets nya liv! Ta med er ett föremål som inte längre är i användning hemifrån eller hämta på återvinningscentralen. Fundera över varför det ifrågavarande föremålet inte längre är i bruk och till vad det kunde användas. Kombinera olika föremål och hitta på nya syften åt dem. Låt fantasin skena! Lek, berätta och spela till exempel in verken genom att animera!

Nyckelord: animation