Milja Viita: Monsteranfall – Videoblick

I Milja Viitas verk, Monsteranfall, känns det som om vi tittar på händelserna genom en annan människas eller ett monsters ögon.

Hitta på och spela in olika situationer (t.ex. mobbning eller att få en gåva) så att den andra parten är bakom kameran. Titta på videorna och sätt er in i den personens roll som var bakom kameran och fundera hur den kände sig i de olika situationerna.

Nyckelord: känslor, videoinspelning