Milja Viita: Monsteranfall – Diskussionsväckare

Titta på Milja Viitas verk Monsteranfall. Namnet är engelska och betyder att ett monster anfaller.

• Var befinner sig verkets monster?

• Hurdant är monstret?

• Är det ett snällt eller styggt monster?

• Hur förändras verkets stämning då monstret börjar jaga barnen?

• Tycker ni att situationen är alltför skrämmande?

• Eller var det bara frågan om en spännande lek?

• Vad kan man göra ifall leken blir alltför spännande?

Nyckelord: atmosfär, diskussionsväckare