Milja Viita: Eläinsilta U

Milja Viita: Djurbron U-3033 – Ställen i naturen, skriv och spela in

Känslan av delaktighet kan innebära känslan av att höra till sin omgivning, förhållandet till naturen och arternas samlevnad. Ibland kan det att man hör till naturen också betyda att freda naturen och att lämna den ifred.

Vilket ställe i naturen är viktig för dig? Hur fungerar samlevnaden mellan människan och andra arter? Diskutera. Tänk ut en plats dit människan har svårt att ta sig, eller som du tycker borde fredas för djuren. Skriv en kort, fiktiv beskrivning av stället. Ni kan spela in texterna på band och lyssna på dem till exempel liggande eller sittande och med stängda ögon.

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket

Verket innehåller bilder av döda och levande djur.