Milja Viita: Eläinsilta U

Milja Viita: Djurbron U-3033 – Diskussionsuppgift

Vems delaktighet?

Hur kändes det att titta på verket?

Vad tycker du hände i verket?

Ur vems synvinkel berättar man?

Vem eller vad tycker du är verkets huvudperson?

Hurdant var förhållandet mellan djur och människa i verket?

Hurdan roll spelade ljudet i verket?

Hurdan är tiden i verket? 

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket

Verket innehåller bilder av döda och levande djur.