Milja Viita: Eläinsilta U

Milja Viita: Djurbron U-3033 – Delade landskap, kartbild

Vems delaktighet?

Verket handlade om en bro som är byggd för djur. Vilka saker tycker du är bra i din egen omgivning? Hurdant är samlevnaden olika arter emellan? Hur kunde det ytterligare tas i beaktande? Hur kunde man främja olika arters välbefinnande och samexistens?

Gör upp en plan över hur man kunde underlätta olika arters samexistens på området. Du kan planera utan att tänka på till exempel budget eller tillstånd. Förvandla dina planer till en kartbild genom att rita och skriva. Du kan hämta inspiration från exempelvis tecknade serier. Uppgiften kan även utföras som grupparbete.

Ni kan också fortsätta genom att göra ett mediekonstverk.

Läs mer om Vems delaktighet? –läromedlet

Läs mer om konstnären ock verket

Verket innehåller bilder av döda och levande djur.