Marja Helander: Kuolan kukat (2014)

Marja Helander: Kolas blommor – Människans spår i naturen

Vems natur?

På vilket sätt syns människans spår i naturen? Gör en kort en eller två minuters video i smågrupper. Planera verket i 10 minuter, filma i 15, och redigera i 20 minuter. Idén med uppgiften är att fokusera på själva görandet, och att inte tänka för mycket på hurdant verket borde vara. Slutresultatet kan lyfta fram nya och även överraskande betydelser och tolkningar när man tittar på det tillsammans.