Marja Helander: Kolas blommor – Informationsanskaffning

Vems natur?

Studera kartan över den arktiska regionen. Vem bor där? Hurdan näring idkar man där? Vad vet du om Kolahalvön? Hur påverkar människans handlingar naturen, klimatet och ursprungsbefolkningen i den arktiska regionen? Hurdana utmaningar finns det på det arktiska området ur naturens synvinkel? Kan konsten lyfta fram dessa utmaningar, och kan konsten ta ställning till olika frågor? Minns du andra exempel av konst, där man behandlat naturen eller miljöproblem?

Fakta

Fundera på en viss produkts produktionskedja och över hurdana utsläpp som uppstår under den samt var de uppstår. Klimatpåverkande utsläpp hålls inte innanför staternas gränser. Varför tror du att just den arktiska regionen är speciellt känslig för utsläppens inverkan? Hurdan inverkan kan fabrikerna och gruvorna ha? På vilka sätt skyddar man naturen (skyddsskog, Hiilipörssi eller kolbörsen, filter osv.)?