Marja Helander: Dolastallat

Marja Helander: Brasande – Björnen och den samiska flaggan

Björndyrkan

Björnen är ett betydelsefullt djur såväl i den samiska som i den finska mytologin. Bekanta er med björnmyter genom att använda olika informationskällor. Vad handlar dessa myter om? Vad tycker du att Marja Helanders verk berättar om förhållandet mellan människa och björn (samt människa och natur)?

Tilläggsinformation (på finska)

http://senc.hum.helsinki.fi/wiki/Karhunpalvonta

https://www.aarrelehti.fi/jutut/artikkeli-1.281531

http://www.suurpedot.fi/petola/tarinat-ja-perinteet/pedoista-kerrottua/kahdensadan-nimen-kontio.html

Den samiska flaggan

Samerna har en egen flagga. Bekanta dig med den och ta reda på vad de olika färgerna representerar. Fundera också över färgernas betydelse i förhållandet till de färger som finns i Marja Helanders verk.

Den samiska flaggan