Kimmo Modig: Deep 4 U – Blogg-fiktion

Gå tillsammans igenom olika bloggar. Bekanta er med deras innehåll och uppbyggnad. Presentera skrivarna och diskutera om tankar som bloggskrivandet och -läsandet väcker. Hurdana människor finns bakom inläggen?

Utveckla en fiktiv person åt vem ni hittar på en bakgrundshistoria. Vem och hurdan är hen, vad tycker och tycker hen inte om, hurdant lynne har personen i fråga, vem hör till hens närkrets? Är personen till exempel förälskad, ledsen eller inför en stor livsförändring? Ska personen kanske på sina drömmars resa eller ordna en stor fest?

Starta en blogg för personen och uppdatera den i ungefär en veckas tid med bilder, text och videor. Planera vad som händer i personens liv. Bloggar personen om något visst tema? Hur reagerar personen på aktuella händelser? Fundera på hur personen uppför sig på internet, och hur mycket hen delar med sig. Är historierna sanningsenliga eller överdrivna? Hurdana saker utelämnar kanske personen? Försök att göra personen så trovärdig som möjligt.

Ni kan välja att göra bloggen på en digital plattform eller endast på papper!

Presentera bloggarna och diskutera tankar som de väckte.

– Hurdana saker har personerna delat med sig av i bloggarna?

– Är bloggarna trovärdiga? Känns de äkta?

– Vilka delar känns riktiga och vilka känns inte, och varför?

– Varför skapar någon en fiktiv personlighet på internet? Vilka kan vara orsakerna bakom det?

– När tycker ni att det lönar sig att förhålla sig kritiskt till människoförhållanden som uppstått i internet på sociala medier?

– Hurdana fina och positiva saker kan människorelationer som fötts i internet på sociala medier föra med sig?