Kati Roover: Breath – Videofilmning

Vems natur?

I verket hade man framhävt sambandet mellan trädet och lungorna genom att redigera videobilderna på varandra. Planera ett videoverk som handlar om naturen och människans förhållande till naturen. Använd samma teknik och kombinera två saker genom att placera dem ovanpå varandra i ett redigeringsprogram. Får kombinationen ny betydelse i tittarens ögon?