Kati Roover: Breath – Narrativitet

Vems natur?

Medieverk kan sakna tydliga storyn, sådana vi är vana att se i filmer. Var och en upplever mediekonst på sitt eget sätt och fäster uppmärksamhet vid olika saker.

Hur skulle man kunna göra Roovers verk narrativt? Gör en 3–5 minuter lång skrivövning, i vilken du skriver ner berättelsen så som du såg och upplevde den. Välj ett par och berätta storyn för hen. Diskutera sedan huruvida era berättelser innehöll likheter eller skiljaktigheter.