Juha Mäki-Jussila: Roikku

Juha Mäki-Jussila: Häng – Rollbyte

Vem berättar?

Gör ett verk där ni byter roller; läraren är elev och eleven en lärare.

Tänk ut en scen där omkastningen kommer fram på ett lustigt sätt. Hur ser det ut ifall barnet lär läraren läsa eller räkna? Tänk om läraren åker sparkbräde i skolans korridor och eleven läxar up denne ordentligt?

Du kan filma en eller flere scener samt hitta på andra rollbyten.

Nyckelord: rollspel