Johanna Lecklin: Språket är nyckeln till allt – Sverigefinländarna

Ta reda på genom att använda olika källor: Varför flyttade man från Finland till Sverige vid övergången av 1960- och 70-talet?

Vart riktade sig flyttningsrörelsen?

Hur behöll man sig i Sverige till finska invandrare då migrationen var som livligast?

Hur många sverigefinländare och deras avkomlingar finns det för tillfället i Sverige?