Johanna Lecklin: Kieli on avain kaikkeen

Johanna Lecklin: Språket är nyckeln till allt – Kulturell identitet mind map

Vems kultur?

Kulturell identitet betyder individens upplevelse av vilken kultur hen tillhör. Ens rötter är en del av den kulturella identiteten, men den kan ändras och människan kan uppleva att hon samtidigt hör till flera kulturer.

Hurdan är din kulturidentitet? Var känner du att du hör hemma? Är du finländare, utlänning, helsingforsare, Rovaniemibo, same, rom, världsmedborgare eller något annat? Är du manga-entusiast, miljöaktivist, ett fan av en viss filmserie, spelare, ishockeyspelare, sportfantast…?

Gör en mind map om din egen kulturella identitet. Du kan be hjälp av dina föräldrar samt mor- och farföräldrar och intervjua dem gällande familjens rötter.

Alternativ uppgift:

I ställe för text kan du använda bilder. Samla ihop bilder från tidningar eller på nätet som speglar olika delar av din kulturella identitet och gör ett självporträtt i kollageteknik.