Johanna Lecklin: Morgondagen – Tilläggsuppgift

Gör en video om bekymmer och dess lösning. Diskutera i gruppen om saker som bekymrar er. Välj ett bekymmer och gör ett litet skådespel om hur bekymret kan lösas. Använd kojan eller den trygga platsen som kuliss i pjäsen. Spela in pjäsen på video och titta på verket!

Fäst märke vid känslouttryck och hur känslorna syns i videon.

Nyckelord: känslor, performance, videoinspelning