Heta Kuchka: De bedårande – Vad som faller dig in

Uppdateringarna i sociala medier kan vara välplanerade och genomtänkta. Fast ibland är de inte det. I följande uppgift släpper vi kontrollen och prövar vad snabbt reagerande och improvisering kan få till stånd!

Gör tillsammans en improviserad video, i vilken var och en i tur och ordning ställer sig framför kameran. Välj tillsammans ett känslotillstånd eller ämne för videon, till exempel avundsjuka, förtjusning, längtan, snopenhet eller grymhet. Den första ställer sig framför kameran och börjar precis som Heta Kuchka i sitt verka De bedårande berätta om det valda ämnet eller känslotillståndet ungefär i en minuts tid. Den följande fortsätter historien från var den föregående blev, och så här fortsätter man tills alla har deltagit i att göra videon. Om ni vill kan ni ändra på deltagarnas känslotillstånd! Meningen är att man kastar sig in i berättandet. Man kan leva sig in i känslotillstånden på ett sådant sätt som man vill: genom att röra på sig, med blickar eller bara genom att vara tyst!

Försök spela in videon i ett avskilt utrymme utan åskådare. Varje uppträdande kan i utrymmet i tur och ordning titta på den föregående historien.

Titta på videon tillsammans efter att ni filmat färdigt.

– Hur kändes improviserandet?

– Hurdana saker kom med på videon?

– Var skulle man kunna publicera en sådan video?

– Finns det ställen i videon som man inte skulle kunna publicera?

– Spelar publiceringsplattformen, till exempel sociala mediers plattformar, någon roll i publicerandet?