Henna-Riikka Halonen: Platshållare – AI-diskussion

Henna-Riikka Halonens medieverk Platshållare är gjort av animationer och video som hon hittat på internet, och i vilka man behandlar artificiell intelligens.

Utforska den diskussion som pågår om AI. Hurdana teman och tankar finns det just nu?

Hur påverkar AI människors liv? Till vad behövs AI?

Hurdana rädslor är förknippade med AI?

Hur inverkar AI ditt eget liv? Var stöter du på AI?

Är det lätt att upptäcka AI?

Gör en lista över skillnaderna mellan människa och maskin. På vad är maskinen bättre? På vilket sätt är människan mera framstående än maskinen?

Nyckelord: Digitalisering, Diskussionsväckare