Erkki Kurenniemi: Livets hålremsa – Digitalt fotspår

Fundera på begreppet digitalt fotspår. Hurdant är ditt digitala fotspår? Vad allt inverkar det på då man delar med sig information på internet?

För personliga digi-dagböcker om var och när ni lämnar digitala fotspår. Försök fundera mycket noga på de fotspår som ni lämnat. Det är inte alltid lätt att märka att man lämnat ett digitalt spår!

Presentera era egna fotspår. Hurdan information och hurdana spår lämnar ni efter er? Informationen skapar en bild. En hurdan bild ger den av dig?

Tilläggsuppgift: Välj i grupperna en känd applikation eller ett program och bekanta er med dess användarvillkor. Kartlägg också tjänstens producents bakrund. Vilket företag har producerat tjänsten eller produkten? Vad annat gör företaget? Erbjuder det andra tjänster? Är företagets produkter gratis? Ifall de är, hur gör då företaget vinst?

Nyckelord: digitalisering, porträtt