Carolin Koss: Plastic Child

Carolin Koss: Plastic Child – Filmens berättelse

Vems natur?

Ett mediekonstverk kan innehålla en berättelse, eller också sakna för oss bekant handling. Berätta med egna ord på cirka två minuter verkets berättelse för ditt par. Sedan berättar paret berättelsen för dig på cirka en minut. Vad var väsentligt i denna berättelse?

Diskutera tillsammans:

Fanns det något överraskande eller förutsägbart i berättelsen? Vilken filmgenre påminde verket om? Var befinner man sig i verket? I vilken tid lever man? Vad är verkets budskap?

Hur hade man använt ljuset (t.ex. grönt lysrör under natten, på dagen kliniskt vitt)?

Hurdana färger hade man använt – hur inverkade de på stämningen?

Vad symboliserade den svarta katten?

Vad var meningen och betydelsen med växten?

Får verket dig att tänka på någon annan berättelse (t.ex. Lille prinsen och berättelsens blomma)?