Carolin Koss: Plastic Child

Carolin Koss: Plactic Child – Visualisera berättelsen

Vems natur?

Visualisera tillsammans barnets färd på tavlan (genom att rita, med hjälp av symboler osv.) och svara på följande frågor: Var började berättelsen? Vart var barnet på väg? Varför gav barnet sig av? Vad händer på färden? Vad syns under färden? Varför planterar barnet växten? Var slutar filmen? Diskutera berättelsens gång tillsammans och en åt gången, samtidigt som någon ritar detaljer ur färden på tavlan.