Carl Sebastian LIndberg: Maailmanmestareita

Carl Sebastian Lindberg: Världsmastare – Finländarna i medierna

Vems kultur?

Följ olika medier i en veckas tid (tv-program, tidningars omslag, artiklar, reklamer, nyheter, Youtube-kanaler). Hurdana bilder på Finland eller finländskhet hittar ni i dem? Ni kan också välja ett specifikt ämne som ni följer. Hur skildrar medierna t.ex. den finländska familjen? Samla ihop bilderna och visa för resten av gruppen.

I slutet av veckan kan ni diskutera följande:

• Hur presenterades Finland och finländskhet i bilderna som ni hittade?

• Känner ni igen er själva i dessa presentationer?

• Vilka bilder överraskade er, vilka var självklara, stereotypa?

• Stereotyper är generaliserade bilder av en grupp eller en individ som en del av en grupp (t.ex. alla finlandssvenskar är hurtiga och tavastborna långsamma). Hurdana stereotypier förknippar man med Finland och finländskhet?

Ni kan t.ex. på tavlan lista olika stereotyper och sedan fundera om ni känner någon människa som representerar dem alla.

• Känner ni igen er själva i finländskhetens stereotypier?

• Hurdan makt sammanhänger med stereotypier?

• Hurdan makt sammanhänger med definieringen av finländskhet?

Övrig information

Konestiftelsens pris för ”årets vetenskapspenna” (vuoden tiedekynä palkinto) 2017: Miika Tervonen: Historieskrivning och myten om Finland som landet med endast en kultur (Historiankirjoitus ja myytti yhden kulttuurin Suomesta)

Aminkeng A Alemanji: FLAGGORNA – andrafiering i finländska skolor

Tilläggsuppgift – Presidentens porträtt

Hundra konstnärer gjorde år 2018 ett porträtt av president Sauli Niinistö. Bekanta er med verket och diskussionen som pågått omkring det.
Hurdana frågor väcker verket och diskussionen om vad allt finländskhet kan vara?

Nyheten om Sauli Niinistös porträtt i YLE Uutiset 4.5.2018

Nyheten i YLE Uutiset 22.5.2018. I Sauli Niinistös porträtt finns en bit av en asylsökandes ansikte.