Azar Saiyar: Första gången – Världens härligaste video

Gör ett videokollage med rubriken Världens härligaste video!

Ni kan använda er av bildmaterialet i era videor från förra uppgiften eller söka videoklipp på internet som fritt får användas (till exempel Internet Archives Stock Footage). Bekanta er först med Creative Commons -licenserna för att kunna identifiera vilka videor man fritt får använda, eller om till exempel auktoren bör nämnas.

Fundera också över vad det innebär att använda material som någon annan har filmat. När får man använda det och till vad?

Sätt ihop videor av materialet i stil med Azar Saiyar genom att kombinera olika videoklipp. Titta på videorna tillsammans och fundera över hur bilderna inverkar på varandra. Skapa också ett ljudspår till videon. Ni kan använda musik och ljudeffekter som är licenserade av Creative Commons.

Hurdan är din härliga video? Hurdan känsla har den? Hur förmedlar bilderna och ljuden denna känsla?