Azar Saiyar: Första gången – Vad säljer?

Azar Saiyar har monterat ihop sitt verk av klipp ur tevereklamer. Bilderna skrider och återkommer i videons bildflöde.

Hurdana bilder innehöll Saiyars verk? Hurdan stämning var det i bilderna?

Vilka återkommande element hittar du i verket?

Hur ser bilderna ut då de inte är en del av reklam?

Hur påverkade bilderna varandra? Bildar bilderna en berättelse eller ny betydelse?

Hur känner du igen en reklam?

Hurdana bilder säljer och varför?

En hurdan bild säljer inte?

Vad är imagereklam (mielikuvamainonta)?

Hurdan imagereklam har du sett?

Hurdan livsstil, lifestyle, skildrar man i dessa reklamer?