Azar Saiyar: Första gången – Fiktion-föremål

Ta reda på hur imagereklam fungerar. Hurdana associationer och drömmar förknippar man med produkterna och varför? På vilka alla ställen kan man se reklamer? Undersök också reklamer och reklamens medel i sociala medier.

Hitta på en egen fiktiv produkt som ni vill göra reklam för. Ni kan också komma på ett nytt användningsändamål för en redan existerande produkt. Produkten som ni gör reklam för behöver inte vara riktig, utan den kan vara en produkt av er egen fantasi!

Vad vill man säga med reklamen? Hurdan är produktens historia?

Varifrån kommer den?

Hur är produkten tillverkad?

Vad kan man göra med den?

Hurdana människor köper produkten? Hurdan lifestyle representerar produktens användare?

Spela in en kort reklamfilm om produkten! Titta på allas reklamer och fundera på vem reklamen är riktad till.

Hurdana historier och hurdan lifestyle innehöll reklamerna?

ps. Fundera på produktens livscykel. När är det slut på dess användning? Skulle man ändå kunna använda den? Vad händer med er produkt då den blir helt oanvändbar? Kan man ännu använda ett oanvändbart föremål på något sätt?