Aurora Reinhard: Poikatyttö

Aurora Reinhard: Pojkflickan – 4-hörn -uppgift

Gör en 4-hörn -uppgift. Nedan finns två alternativ av vilka man kan välja det som bäst passar gruppen.

Man placerar fyra lappar i rummets olika hörn med svar antingen på frågan ”vad är kön?” eller ”hur känner man igen kön?”

Om du väljer första frågan, skriv då på fyra olika lappar: biologiska fakta, psykisk upplevelse, resultat av socialisering och annat. Om du väljer den andra frågan, skriv på lapparna: kromosomer, könsorgan, namn och andra könsmärkta kroppsegenskaper. Tejpa en lapp i rummets varje hörn. Be deltagarna välja ett av svaren och gå till ifrågavarande lapp. Man ska inte gå halvvägs mellan två svar, utan välja endast ett.

Då alla sökt sig till ett hörn kan man be deltagarna motivera sin ståndpunkt. Varför valde de just det svaret? Då alla villiga har motiverat sina svar kan man låta de andra deltagarna utmana eller ifrågasätta motiveringarna. När man diskuterat färdigt kan man låta deltagarna välja en ny ståndpunkt, och denna gång får de också ställa sig i mitten av utrymmet eller mellan två svar. Motivera sedan valen en gång till och diskutera ämnet.

Målet med uppgiften är inte att komma fram till ett ”rätt” svar på frågorna, utan att lyfta fram hur mångfasetterat och komplext begreppet kön är. Ur olika perspektiv kan alla svar vara ”rätt” eller ”fel”.