Anssi Kasitonni: Masa – En fiktiv historia

Titta på Anssi Kasitonnis film Masa. Då du sett filmen en gång, fundera vad den berättar om. Vad är dess budskap och hurdana känningar väcker den? Titta på filmen en gång till och analysera hur ljuden i verket är uppbyggda. Lyssna vilka element ljudspåret består av. Hur har ljuden redigerats? Om du vill, kan du också granska filmens övriga narrativa nivåer.

Hur är historien skriven? På vilket sätt är den filmad? Hurdana bildvinklar och -utsnitt används? Hur är bilden editerad? Det går inte att analysera alla narrativa nivåer samtidigt, därför lönar det sig att behandla en sak åt gången. Att analysera de olika komponenterna är ett av de bästa sätten att lära sig göra film! Sedan kan du börja planera din egen fiktiva film. Att göra animation är mycket långsamt, därför lönar det sig att göra sitt eget verk huvudsakligen genom att skådespela. Lycka till!

P.S. Ifall du behöver en snabb handledning i hur man gör en kortfilm, kan du titta på Markun lyhärikoulu i nätet på adressen: www.yle.fi/lyharikoulu (på finska).

Nyckelord: filmberättande, historieberättande, ljudberättande

 


 

Du ser videorna genom att registrera dig som användare och logga in i tjänsten.