Minna Suoniemi: Punahilkka ja susi

Tyeji: Minna Suoniemi – Ruopsiskappeer já kumppi (“Punahilkka ja susi”)

2012 | pištem 01:33 | K7

Tyeje pirrâ

Taidâr valdâlem tyejeest: Čappâdáin kárvudâttâm uccâ nieidâš čuážžu meccirääjist já haarijd. Hiđásmittem taha jienâst stuorrâ ellee muávrum. Ruopsiskappeer já kumppi teivâdává nieidâst.

Tyeji lii kovvejum ovttáin väldimáin já koveraijimáin. Jienâ lii päddejum siämmást, mutâ tot lii majeláá nubástuttum tiäturáin hitásubbon já vyeligubbon. Šadda mielâkove, ete nieidâst lii miinii hirmâd stuárráid já piätulágánijd – tâi miinii, mii toovvât stuorrâ atâštus.

Ruopsiskappeer já kumppi – Proojeekt: Oovdânpyehtim kameran