Jukka Silokunnas: Elinkaara

Tyeji: Jukka Silokunnas – Elinkaara

2011 | pištem 01:20 | S

Tyeje pirrâ

Elinkaara lii still-kuvijguin animistum videotyeji, mon vuolgâsaijeen láá tieđâliih dokumenteh mieskee ellein. Tyeji lii kovvejum taidâr šoddâmpääihi šiljoost. Taaidâr finnij eennâmluvvee auto 17-ihásâžžân skeŋkkân ejistis. 

Taidâr valdâlem tyejeest: Oovtâ ulmuu luoddâ lii ucce, mutâ ääigi mield keđgi-uv nuhâškuát, ko siämmáá saajeest vázzá tuárvi maŋgii. Smietâm ulmuu máhđulâšvuođâ uáiniđ jieijâs eellim ääigi jieijâs pirrâ tábáhtuvvee nubástus. Auto eennâmluuččij kuásnii luándun, mutâ jiem kiergâničij jieččân eellimääigi uáiniđ ton lappum. Mun algim jo ovdil taam fiilmâ kuvviđ siämmáálágán tuojijd, moin luándulâš eennâmlume proosees tahhoo animaatioin moosnii ‘epiluándulii’ tiiŋgân. Rähtim ääigi smiettim jieččân rooli taan pirrâsist, kost olmooš puáhtá rähtiđ luándulijn materialijn maidnii mii ij kuulâ luándun. Tyeji addel máhđulâšvuođâ smiettâđ, mon ennuv äigi luándust kolá peessâđ iärun ulmui luodâin.

Taaiđâ addel love sierâdiđ, sierâttáá ij lah mihheen.

Elinkaara – Savâstâllâm toorjân

Elinkaara – Proojeekt: Jotelist hiđes

Elinkaara – Proojeekt: Timelapse