Minna Suoniemi: Punahilkka ja susi

Tueʹjjõs: Minna Suoniemi – Ruõʹppsespeeiǥaž da pââʹldes

2012 | pešttmõš 01:33 | Ǩ7

Tuejjõõzzâst


Čeäppneeʹǩǩ kovvummuš tuejjõõzzâst: Čappiid teâvõttum uʹcc niõđâž čueǯǯ mieʹcc rääʹjest da rååkk. Meälǥummuš raajj jiõnâst jõnn jieʹlli mourrmõõžž. Niõʹđin vuõinnlâʹtte Punahilkka ja susi.


Tuejjõs lij snimmum õõutin välddõõzzin da karttrajjõõzzin. Jiõnn lij ruõkkum seämma õhttvuõđâst, leša tõt lij mâʹŋŋlest editõsttum teâttmašinain meälǥsen da kuõrmmsen. Šâdd miõllkartt, što niõʹđest lij mii-ne tuõđi luâttõvvum da näuʹddnallšem – leʹbe mii-ne, mâʹst šâdd jõnn täʹšǩǩ

Ruõʹppsespeeiǥaž da pââʹldes – Projeʹktt: Čuäjtõs sniimmâm-mašinaaʹje