Anssi Kasitonni: Masa

Tueʹjjõs: Anssi Kasitonni – Masa

2009 | pešttmõš 10:49 | S

Tuejjõõzzâst


Čeäppneeʹǩǩ kovvummuš tuejjõõzzâst: Tuuʹrmest čõʹǩǩeem-maainâs, kååʹtt õhttad animaatio, ǩiõttkuuhlažčuäjtõõzz da čuäjtõõlituâi. Palddlõõžži maaiʹlm da mettkääʹv trooʹpne, ko frijjvuõđ kaiʹbbjeei Masa-marsu da tän vuäʹmsteei čõõđte jiiʹjjez plaaʹnid. Tekneld samai čeäppõs da kreevsõs
marsu valmštââll jiiʹjjes pieʹzzest mäŋggpuõlvvsa troopnâmplaaʹnid, kook årste pâi marsu vuäʹmsteei räʹǩsteei peâmmvuõđ reäiʹjteʹmes seinna. Jieʹllikartt âânn seʹst jeäʹrbi mieʹldd liâdǥla spesiaalgadgeeʹttid, varddraajjmõõžž leʹbe bodaus, Steve McQueen da marsuǩiõllsa monoloogid.

Masa – Projeʹktt: Jiiʹjjes fiktiivlaž vuänkõsjieʹllikartt