Vera Nevanlinna: On ja pysyy

Vera Nevanlinna: Oro já piso – Tobdo-jieččie

Hárjuttâllâđ jieškote-uv tobdoi čäittim kejâstuvâiguin já lihâstuvâiguin speeijâl oovdâst. Kuvviđ alnaad jieččieid ađai kuuvijd alnaad kamerain! Kuvviđ meiddei uánihis videoid, main muštâlvetteđ, mii taha tii ilolâžžân já miigis murâšlâžžân já maht čäittivetteđ tom kejâstuvâiguin já lihâstuvâiguin.

Huám! Uážžu vildáskiđ, jis nuuvt oro! Páárnáš čáittá ilo maŋgii viildáskmáin! Mušteđ meiddei, ete kiästán ij lah pággu muštâliđ jieijâs tobdoin juávhust, jis ij haalijd!

Keččâđ videoid oovtâst. Smiettâđ, maht oro uáiniđ nube ulmuu videost? Nabai maht oro uáiniđ jieijâs videokooveest?