Vera Nevanlinna: On ja pysyy

Tueʹjjõs: Vera Nevanlinna – Lij da pââšš

2005 | pešttmõš 03:16 | S

Tuejjõõzzâst

Čeäppneeʹǩǩ kovvummuš tuejjõõzzâst: Animaatio ââʹǩǩpââʹjjvuõđâst. Ǩeäʹdǧǧ išttâd åårrad kaʹlli âʹlnn. Miârr päärââtt tuâǥǥõõzzâst. Koon-ne ääiʹj määʹttest ǩeäʹdǧǧ pååǥǥsteškuätt da piõdggned pieʹǩǩid vueʹss vuârstes. Pieʹǩǩ läppje ikknest, kaartâst kuâsttje pâi kaʹlli da miârr. Ǩeäʹdǧǧ mäcc
katkkneeʹl õhtt pieʹǩǩ vuârstes, nåårr jiijjâs, råugg da sueʹnnââvv pääikstes. Jeäʹǩǩääž šâdd, da ǩeäʹdǧǧ õinn išttâd åårrad kaʹlli âʹlnn da miârr päärââtt. “Lij da pââšš” video vuäitt aalǥâst tuejjad õõmšummuž, ij-šât ǩeäʹdǧǧ tõn nalla liikkad. Ǩieʹđj pååǥǥstummuš da liikkummuš säʹtte tuejjad räämm. Video sätt še kaggõõttâd peʹccel: Lij-son ǩeäʹdǧǧ õhttlaž jõnn miâr reeddast, jõnn kaʹlli âʹlnn? Leša nuuʹbb beäʹlnn, tõn ij vueiʹt tieʹtted, ǥu ij-son ǩieʹđjest leäkku tobddmõõžž?

Lij da pââšš – Saaǥǥstõõllmõõžž tuärjjõssân

Lij da pââšš – Toobd-jiõčldõk

Lij da pââšš – Toobdaʹrvvtõs