Minna Suoniemi: Punahilkka ja susi

Minna Suoniemi: Ruopsiskappeer já kumppi – Proojeekt: Oovdânpyehtim kameran

Räähti uánihis tyeje, mast kamera piso sajestis. Tyeji puáhtá leđe tuše ohtâ koveväldim, kuás kove ij taarbâš čuoppâđ ollágin. Ovtâstit jienâ kován. Taan hárjuttâsân ij taarbâš muide ko videokamera (tâi puhelin), jis rááhtáh jienâid kován jo kuvvim ooleest.

Hárjuttâsâst uážžu kuittâg eenâb, jis lii máhđulâš kevttiđ tiättur já ovtâstittiđ jienâid kován maajeeld. Stuorrâ uási jienâin ráhtojeh lihâdeijee kován maajeeld. Maŋgii kuvvim ooleest päddejih tuše vuárusaanijd, já eres jienâid ovtâstiteh kován maajeeld. 

Jienâid puáhtá paddiđ maajeeld kamera jieijâs mikrofonijn já luođiđ tiätuvuárháid tiäturân kovettáá. Jis tust lii kevttimnáál kamerasâd suáppee sierânâs mikrofon, keevti tom. Talle jienâst lii táválávt pyereeb kvaliteet. 

Jienah kávnojeh meiddei tiättur jienâarkkâduvâin. Laađâst čoođâ ton faallâm muulsâiävtuid tâi uusâ nuuvtá jienâefektijd ovdâmerkkân siijđost https://freesound.org/people/YleArkisto/ Puávtáh meiddei uuccâđ jienâid neetist veikkâba uuccâmsanijguin “ääniefektit ilmainen” (suomâkielân). Eŋgâlâškielâlijn uuccâmsanijguin (“sound effects”) uážuh eenâb muulsâiävtuid ko suomâkielân. Jis lasettah ucâmân saanijd “royalty free”, kaavnah tahheevuoigâdvuođâttes jienâid. Huám! Tahheevuoigâdvuođah haldâšeh tuojij čäittim škoovlâin. Kaavnah lasetiäđuid škovlâmaailm kyeskee tahheevuoigâdvuođâin siijđost www.kopiraitti.fi.