Jukka Silokunnas: Elinkaara

Jukka Silokunnas: Elinkaara “Reissjeei” – Saaǥǥstõõllmõõžž tuärjjõssân


Elinkaara-tuejjõs kovvad huumor mieʹldd aaut jieʹllem ǩeäin. Autt piõdggan da läppai čõõʹlmi ooudâst aiʹvv mâʹte kuõccjeei heeđalm. Vuäitt-a autt piõdggned da mäddõõvvâd jiõččaidldees? Måkkam aaut jieʹllem ǩeäin tuõđi lij?


P.S. Elinkaara-tuejjõõzz puuʹtʼtõʹsse vuäitt tobdstõõttâd ǩiõččeeʹl YouTubest vidia Näin tehtiin Elinkaara. (Nääiʹt raʹjješ Elinkaara)