Jukka Silokunnas: Elinkaara

Jukka Silokunnas: Elinkaara – Proojeekt: Timelapse

Timelapse-tekniikáin puáhtá jođálmittiđ hiđes tábáhtusâid, vâi toid lii älkkeb aiccâđ. Timelapse-kuvvimist kamera stellejuvvoo kuhes ááigán väldiđ čuovâkove tiätu ääigi kooskâi. Timelapse-videoh ráhtojeh távjá ovdâmerkkân luándualmonijn (piäiváá pajanem, poolvâi lihâdem) tâi mieskâmist (oomeen mieskâm). Kuvvimkooskâ kukkodâh miäruštâlloo kuvvimčuosâttuvâst tábáhtuvvee nubástus jotteelvuođâst. Jis haalijd uáiniđ oomeen mieskâmin jođálmittum liävttoin, kalga stelliđ kamera väldiđ veikkâba oovtâ kove tiijmest oovtâ oho ääigi. Ko valdum čuovâkuuvijd kiäččá maŋaluvâi videon, uážžu mielâkove jođálmittum tábáhtusâst!

Magarijd hiđes tábáhtusâid tun puávtáččih vuorkkiđ timelapse-kuvviimáin? Maid aašijd timelapse-kuvviimáin puáhtá pyehtiđ oovdân, maid ij mudoi huámmáš?

Rähtiđ jieijâd timelapse-video! 

Maŋgáid moobiilpiergâsáid láá finnimnáál ohjelmeh, moiguin puáhtá rähtiđ timelapse-videoid. Ohjelmijn puáhtá asâttiđ kuuvij väldimân taggaar äigikooskâ ko haalijd já keččâđ valmâš fiilmâ kuuvij väldim maŋa. Tij pyehtivetteđ uuccâđ vuovâs ohjelmijd ovdâmerkkân uuccâmsaanijn “timelapse”. Timelapse-kuvvim puáhtá porgâđ meiddei táválijn kamerain, kuás puáhtá čuávvuđ ääigi tiijmest já väldiđ kove veikkâba 10 seekunt kooskâi. Loppâpuáttus puáhtá keččâđ njuolgist kamera čááitust lađâmáin kuuvijd jotelávt. Kuuvijd puáhtá rähtiđ videon tiäturij editistemohjelmijguin, jis lii tárbu.

Huám! Olmâ kuvvimkooskâ kukkodâh miärášuvá kuvvimčuosâttuv liihâdmist já kávnoo keččâlmáin. Kamera ij kannat lihâttiđ kuvvim ääigi, nuuvt ete stellii tom stäđis vuolluu oolâ tâi steligân!