Risto-Pekka Blom: Mitä kuuluu – Kuvan ja äänen ristiriita

Tämän tehtävän yhteydessä voit harjoitella lisää kuvan ja äänen leikkaamista. Kuvaa materiaalia, jossa käytät useita kuvarajauksia laajasta yleiskuvasta aina tiukkaan lähikuvaan. Mieti kuvatessasi myös kuvakulmia. Ota lähtökohdaksi vastakohdilla leikittely: aikuinen– vauva, ihminen–eläin, turvallinen–pelottava, pieni–iso, vanha–uusi, hidas–nopea, kevyt–raskas jne. Kuva voi liittyä vastakohtaparin toiseen osapuoleen ja ääni toiseen.

Editointiohjelmassa voit leikata ääntä ja kuvaa niin, että ne katkeavat samoista kohdista tai täysin erikseen. Kuvaa ja ääntä erikseen leikattaessa kuvaraita tai -raidat on lukittava, kun leikkaa ääntä, ja vastaavasti ääniraita tai -raidat on lukittava kuvaa leikattaessa. Ohjelmissa on mahdollista tehdä ääneen ja kuvaan monenlaisia muutoksia, joista voi olla iloa tässä tehtävässä. Käytetyimpiä efektejä ovat hidastus ja nopeutus. Voit kokeilla myös miltä ääni kuulostaa takaperin soitettuna. Huom! Yleensä äänen kanssa kannattaa tehdä kuten teoksessa Mitä kuuluu: alussa äänet alkavat hieman ennen kuvaa ja lopussa ne kuuluvat vielä hetken sen jälkeen, kun kuva on jo poissa. Mahdollisuudet työstää ääntä vaihtelevat eri ohjelmissa, mutta useimmissa editointiohjelmissa on mahdollista säätää ainakin äänen korkeutta ja kaiuttaa sitä. Efektejä voi laittaa kaikkiin äänitiedostoihin eli myös netistä ladattuihin tehosteisiin. Samaan ääneen voi liittää useampiakin efektejä. Ääniä voi käyttää myös päällekkäin ja liu’uttaa lomittain ja niitä on mahdollista kasvattaa tai vaimentaa asteittain.

Avainsanat: editointi, äänikerronta