Kimmo Modig: Deep 4 U – Paperi-chatti

Keksikää keskustelun aihe jostain luokalle yhteisestä teemasta. Aihe voi olla esimerkiksi kotiläksyt, toiveita kuvistunnille tai kiusaaminen.

Perustakaa koulun seinälle chatti, jossa kuka tahansa voi anonyymisti osallistua keskusteluun. Chatiin voi osallistua post-it-lapuilla tai kirjoittamalla suoraan alustalle.

Pitäkää seinää yllä osallistumalla itse aktiivisesti ja seuratkaa seinän kehittymistä. Opettaja voi osallistua myös keskusteluun.

Voitte toteuttaa tehtävän myös digitaalisesti. Voitte käyttää verkossa olevia chat-palveluita, joihin voi luoda oman chat-huoneen ja jossa keskusteluun osallistujat voivat kirjoittaa anonyymisti tai luoda chat-huoneen verkossa olevalle tekstinkäsittely-alustalle.

Pohtikaa tehtävän jälkeen:

– Millaisista asioista chatissa keskusteltiin?

– Miten osallistujat käyttäytyivät? Syntyikö epäasiallista käytöstä?

– Miten anonymiteetti vaikuttaa keskusteluun ja viesteihin?

– Miten chatti erosi luokkahuoneessa käytävästä keskustelusta?

– Miten paperi-chat eroaa digitaalisesta chatista tai keskustelupalstasta vai eroaako?

– Pohtikaa tavallisen keskustelun ja chat-keskustelun eroja?

– Milloin keskustelut tallentuvat ja mitä merkitystä sillä on?

– Milloin kohtaaminen on anonyymiä ja milloin avointa?

– Miksi on olemassa chat-palveluita, missä keskustelut eivät tallennu ja katoavat tietyn ajan kuluttua?

Löydätte lisätietoja teoksesta ja taiteilijasta täältä.