Kimmo Modig: Deep 4 U – Blogifiktio

Käykää yhdessä läpi erilaisia blogeja. Tutustukaa niiden sisältöihin ja rakenteeseen. Esitelkää kirjoittajat ja keskustelkaa blogien kirjoittamisen ja lukemisen herättämistä ajatuksista. Millaisia ihmisiä julkaisujen taakse kätkeytyy?

Kehittäkää ryhmätyönä fiktiivinen hahmo ja keksikää hänelle taustatarina. Kuka ja millainen hän on, mistä hän pitää tai ei pidä; millainen hän on luonteeltaan, ketä hänen lähipiiriinsä kuuluu? Onko hahmo esimerkiksi rakastunut, surullinen vai suuren elämänmuutoksen edessä? Onko hahmo kenties juuri unelmiensa matkalla tai järjestämässä suuria juhlia?

Perustakaa hahmolle blogi ja päivittäkää sitä noin viikon ajan kuvin, tekstein tai videoin. Suunnitelkaa, mitä hahmon elämässä tapahtuu? Bloggaako hahmo jostain tietystä teemasta? Miten hahmo reagoi viikon ajankohtaisiin tapahtumiin? Pohtikaa miten hahmo käyttäytyy internetissä ja kuinka paljon hän jakaa elämäänsä blogiin? Ovatko tarinat tosia vai liioiteltuja? Mitä hahmo jättää ehkä kertomatta? Yrittäkää tehdä hahmosta mahdollisimman uskottava.

Voitte tehdä blogin valitsemallenne digitaaliselle alustalle tai vain paperiversiona!

Esitelkää blogit ja keskustelkaa niiden herättämistä ajatuksista.

– Millaisia asioita hahmot ovat jakaneet blogeihinsa?

– Ovatko blogit uskottavia? Tuntuvatko ne todelta?

– Mitkä kohdat tuntuvat todelta ja mitkä eivät ja miksi?

– Miksi joku luo fiktiivisen persoonallisuuden internetiin? Mikä voi olla syy toiminnan takana?

– Milloin mielestänne kannattaa suhtautua kriittisesti internetissä ja sosiaalisessa mediassa syntyneisiin uusin ihmissuhteisiin?

– Mitä hienoja ja positiivisia asioita internetin ja sosiaalisen median avulla syntyneet ihmissuhteet voivat synnyttää?

Löydätte lisätietoja teoksesta ja taiteilijasta täältä.