Johanna Lecklin: Huominen – Lisätehtävä

Tehkää video huolesta ja sen ratkaisusta. Keskustelkaa ryhmän kanssa asioista, jotka huolettavat teitä. Valitkaa yksi huoli ja tehkää pieni näytelmä siitä, miten huoli voidaan ratkaista. Käyttäkää turvapaikka-majaa näytelmän lavasteena. Kuvatkaa näytelmä videolle ja katsokaa teos! Kiinnittäkää huomiota tunteiden ilmaisemiseen ja siihen, miten tunteet näkyvät videolla.

Avainsanat: performanssi, tunteet, videokuvaus